Důležitá informace pro zákazníky: Každá objednávka je závazná, je možné ji zrušit jen do okamžiku odeslání zásilky. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Vytvořením objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši dopravy. Pokud u zboží máte možnost „Do košíku“, znamená to, že zboží máme skladem a můžete si ho okamžitě vyzvednout v naší prodejně (toto se netýká pro zboží, které mají na webu poznámku o dostupnosti, jako baterije k notebookům, v tomto případě prosím počkat na zprávu o podmínkach vyrizení objednávky). Lepší je, si zboží objednat v e-shopu, pokud by to byl poslední kus, aby nebyl prodán na prodejně. Chyby, změny designu a technických parametrů vyhrazeny. Fotografie a barva zboží je pouze ilustrativní na ukázku a někdy se mohou lišit od skutečného vzhledu předmětu. Avšak toto nemění jejich základní vlastnosti.. Doporučujeme objednávat zboží dle popisu, nikoliv dle obrázku.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Uzavření smlouvy:
Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.deltamobile.cz, příp. telefonické nebo emailové nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů.Pokud nemáme možnost kontaktovat zákazníka mailem a po telefone, zboží nemusí být zarezervován a zásilka nemusí být odeslána. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
Potvrzení objednávky
Po odeslání objednávky Vám přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, automatické potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, prosím kontaktujte nás na info(at)deltamobile.cz, nebo info1(at)deltamobile.cz v pracovní době od 9-18 hodin také na +420 777801557.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník č.89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslána na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulací se zásilkou. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme že veškeré pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Ceny jsou platné do vyprodání zásob.
V připadě zrušení objednávky Prodávající vyhrazuje si právo fakturovat kupujícímu poskitnuté služby zpracování osobních údajů,zpracování a zrušení objednávky

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku v zákonné lhůtě po doručení písemného odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn objednávku neakceptovat, jestliže se v mezidobí zboží přestalo vyrábět či dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude o tomto neprodleně informovat kupujícího. Kupující má právo objednávku zrušit zasláním e-mailu či telefonicky.

Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodavajíčimu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodavajíčího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu

Odstoupil – li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

(I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji,

(II) o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i

(III) o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze – li je prodat jako nové.

Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo osobně v provozovně prodávajícího.
Storno objednávek

Objednávku můžete stornovat kdykoliv, pokud ale nebylo již odesláno na Vaši adresu. Storno objednávky pište vždy na e-mail info(at)deltamobile.cz - NE TELEFONICKY !
-Vaši objednávku můžete stornovat nejlépe emailem s předmětem "storno objednávky č. xxxxxxxxx " na náš email info(at)deltamobile.cz nebo info1@deltamobile.cz
- V případě nedodržení termínu dodání z naší strany, o kterém Vás např. v případě nečekaného nedostatku Vámi objednaného zboží na skladě, Vás budeme kontaktovat. Navrhneme další postup řešení Vaší objednávky nebo máte právo na její storno.
- V případě platby převodem na náš účet a následném stornu z naší strany nebo ze strany zákazníka převedeme neprodleně zaplacenou částku zpět na účet, ze kterého byla připsána.
Potvrzení termínu dodání
Jakmile bude zboží vyexpedováno na Vaši adresu nebo nachystané k odběru na pobočce (podle toho jaký způsob dodání jste zvolili v pokladně), pošleme Vám email s přesným dnem dodání České pošty nebo s informací, že si zboží můžete odebrat na pobočce. Skladová dostupnost informuje o stavu zásob na našem nebo externím skladě. O termínu dodání budete vždy informováni.
Pozornost na výběr dodání
Při výběru doručení pro zboží, které vyžaduje opatrné zacházení - doporučujeme vybrat jen s označením křehké. Jinak nejsme odpovědní za poškození zboží v zásilce, a je-li křehké zboží poškozené při přepravě - reklamace nemůže být přijata
Dodaní:
O víkendech je možno doručit objednávku pouze po domluveností předem při zvolení dopravy "Po Praze" .
Zboží s doručením "Po ČR" nebo "Poštou" se expeduje a doručuje pouze v pracovní dny.
Při dodání kupující povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, poškození krabic a obalů apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme, a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.
Při převzetí zboží kupující obdrží daňový doklad , který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Obecné obchodní podmínky
Všechno námi prodávané zboží je určeno pro český trh a splňuje všechny předepsané normy.
Ceny
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH 21%, jsme plátci DPH. Cena je uvedena na aktuálně dostupné skladové položky, změna cen vyhrazena v případě změny cen dodavatele.
Fakturace, daňový doklad, odpočet DPH
Faktura, daňový doklad, je vždy součástí dodávky objednaného zboží. Jsme plátci DPH, faktura vždy obsahuje rozpis DPH a všechny ostatní náležitosti.
Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data, která uvedete do objednávky slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě. Na základě Vaší písemné žádosti budou Vaše údaje uvedené při registraci vymazána z databáze. 

U zahraničních dodávek

- U zahraničních dodávek zboží je nutné počítat s dodací lhůtou několika dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. U bankovních převodů je kupující povinen vyznačit úhradu poplatků za převod symbolem „OUR“ s tím, že bankovní poplatky půjdou k jeho tíži v plné výši. V případě porušení této povinnosti má prodávající právo smluvní zboží zadržet do doby úhrady bankovního poplatku v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. 

Není li dohodnuto jinak, cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží,které budou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky. Kupující by neměl platit za objednávku bez potvrzení konečné ceny zboží, nákladů na balení a dodání zboží.

Poskytujeme 14-ti denní záruku na vrácení peněz bez udání důvodu. Podrobné informace naleznete níže. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Kupující má podle občanského zákoníku při koupi přes internet právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, kompletní (záručního listu, návodu,ochranný přepravních folií atd.) a s originálním dokladem o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena zboží převodem na účet. Poštovné uhrazené kupujícím při vrácení zboží se nenahrazuje. Zboží zaslané prodejci formou dobírky nebude prodejcem převzato. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je povinen písemně oznámenit odstoupení od kupní smlouvy a zaslat poštou se zbožím na adresu provozovny prodávajícího: Deltamobile s.r.o.,170000, Praha 7,Ovenecká 348/36. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, případně doručit osobně nebo doručitelem tamtéž. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy a fakturou nebo kopii faktury.

Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.

Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, v neporušeném stavu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, včetně faktury. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě:

Formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení) 

Jak postupovat, jestliže Vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?V případě, že jste spotřebitel ve smyslu §419 Občanského zákonníku, máte dle § 1829 č. 89/2012 sb., občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu a to do ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží!
Právnické osoby nemají nárok na vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě, rovněž pro ně není určena pevná lhůta k vyřízení reklamace.
Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet v zákonné lhůtě po doručení zboží na naše adresu.
Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Dle OZ § 1832 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.  Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet.Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít spol.Deltamobile s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami - na vlastní náklady (očištění, zkompletování, správné zabalení, výměna opotřebených dílů apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14 denní lhůty
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. Zakoupené zboží je nutné zaslat v kompletním balení tak, jak jej spotřebitel obdržel.

Stručný přehled na závěr:

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Zboží může být po dohodě vráceno i později, je třeba si ale uvědomit, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy např. prostřednictvím emailu, pak kupní smlouva zanikla dnem doručení a on nemůže věc již dále užívat, nebo nějak protahovat vrácení prodané věci, neboť již není jeho! Dopouštěl by se tak protiprávního jednání!

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Záruka, uplatnění reklamace
- Všechno námi prodávané zboží je určeno pro český trh a vztahují se na něj záruční podmínky v plném znění. Záruka na prodávané zboží je 24 měsíců(pokud není uvedeno jinak), u vybraného zboží až doživotní.
- Záruční list, případně originál daňového dokladu je vždy součástí dodávky objednaného zboží.
- Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného naší společností. Byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.
- Jestliže produkt kupujete na Firmu, nebo na IČO, pak máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu 6 měsíců,  nebo podle dohodnutých podmínek přímo s prodejcem Deltamobile.cz (musí být písemně sepsáno v kupní smlouvě). Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout.V  případě nákupu podnikatele se jedná pouze o ty vady, které měla věc v okamžiku převzetí kupujícím – při převzetí si věc překontrolujte a vyzkoušejte. Objeví-li se vada,  je důležité neotálet - ihned prodejce kontaktujte a zkuste vadu co nejlépe doložit – třeba fotografií nebo alespoň detailním popisem. V případě nákupu zboží na IČ: náklady na dopravu reklamovaného zboží tam a zpět vždy nese kupující, pokud není dohodnuto jinak.

-Záruka na náhradní díly je 24 měsice, pokud dodržíte pravidla :Veškeré námi dodávané díly slouzi k instalaci v odborném servisu.  Na neodborně namontované námi dodané náhradní díly nemužeme uznat záruční výměnu nebo vrátit peníze. Pokud po namontování náhradní dílů bude zjíštená závada- máte vrátit zboží do obchodu spolu s reklamace a dokladem,k vyřízení reklamace je nutné doložit doklad o odborné montáži . Na zboží, kde nebude reklamace dolozena dokladem o odborné montáži bude pohlíženo jako na zboží neodborně namontováno, tudíž poškozeno spotřebitelem.
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)
Pokud je kupujícímu dodáno náhradní zboží, pak je prodávající oprávněn požadovat vrácení vadného zboží v odpovídajícím stavu (tzn. změna zboží vyplývající z povahy provedení kontroly – např. roztržení obalů, je přípustná).
Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
Kupující nemůže odstoupit podle § 1829 od kupní smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo v obchodě firmy - Praha 7
Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Ceny se mohou lišit v závislosti na skutečných nákladech spojených s vrácením zboží.
Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího s 14 denní splatností. V případě dalšího nákupu u společnosti Deltamobile s.r.o. může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.
Záruční doba automaticky zaniká v těchto případech:
- porušením ochranné pečeti, bezdůvodné odstranění záručních štítků, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
pokud předmět záruční opravy není funkční v důsledku chybně provedené instalace, provedené kupujícím
- v případě mechanického poškození vinou zákazníka
- pokud byl předmět záruční opravy používán v rozporu s návodem k obsluze
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- pokud byl u předmětu záruční opravy proveden neodborný nebo neoprávněný zásah
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
- pokud byla závada způsobena cizími látkami vniklými do přístroje
- v případě poškození vlivem neodvratné události ( živelná pohroma )
- v případě vady, kterou zákazník zpùsobil skladováním mimo rozmezí teplot, uvedených v návodu na obsluhu
- pokud závadu zákazník způsobil skladováním nebo provozováním ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí (tzv.OXIDACE)
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí
závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím,
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí
- použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití
- záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §619 odst.2 Občanského zákoníku. Záruka ztrácí platnost: pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listu, při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku, zásahem neoprávněné osoby do přístroj

Záruka nemůže být uplatněna v případě, je-li vyžadována modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení, nebo možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro jakou bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada není v souladu se záručními podmínkami, hradí náklady na opravu objednatel opravy; je-li nebude reklamace dolozena dokladem o odborné montáži bude pohlíženo jako na zboží neodborně namontováno, tudíž poškozeno spotřebitelem.
Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.
Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel.
a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
d) vzniklá mechanickým poškozením zboží,pádem nebo špatným balením při přepravě, poškození konektorů neopatrným zasouváním/vysouváním kabelů, paměťových modulů a karet. Různé vrypy a mechanické poškození součástek při montáž
e) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
g) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
j) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
k) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
l) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
n) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace.
o)Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
Při uplatění reklamace uvede zákazník jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. Reklamace musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje Zákazníka.
V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.
Upozornění:při požadavku kupujícího na uplatnění nároku na odstranění vady je povinen se především vyjádřit prodávající.Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce.
Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na opravu majitel zařízení.
V případě opakované neoprávněné reklamace má servis právo účtovat poplatek 220,- + náklady na dopravu zákazníkovi i u záručních oprav.
Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje při převzetí zboží na ruce , na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Zákazník je povinen si zkontrolovat provozní stav zařízení při převzetí zboží na ruce .
Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě, kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení nebo bez záručních štítků (bezdůvodné odstranění)

Vyřízení reklamace 

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.
Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna firmy Deltamobile s.r.o., Ovenecká 348/36, 170 00 Praha 7.
Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem .
Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
Po řádném vyřízení reklamace kupující bude vyzván k převzetí opraveného nebo vyměneného zboží .
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele, pro kupujícího, který není spotřebitelem (Právnické osoby) není délka vyřízení reklamace pevně stanovena (jedná se o nezbytně dlouhou dobu).
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.
V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Reklamační řád

Reklamační list přiložte k reklamovanému zboží spolu se záručním listem(faktura).

Prodávající nepřebírá zásilky zaslané formou dobírky. Doručovaná zásilka bude vrácena zpět odesílateli.

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě.

Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší rešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

O případném poškození zboží během přepravy nebo chybějící části zásilky je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího a to nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky nejlépe e-mailem.Po této lhůtě nebude brán zřetel na případnou reklamaci.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tak že pošle nebo doveze reklamovanou věc na naší adresu: Praha 7,Ovenecká 348/36

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici),podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Jestli budete reklamovanou věc posílat poštou nebo kurýrem tak vždy bez dobírky. Reklamovaná věc se musí zkontrolovat jestli nemá například mechanické poškození a atd.. Pro nejrychlejší vyřízení u odstoupení od kupní smlouvy napište do reklamační protokolu číslo účtu kde peníze pošleme.

V případě, že je zboží potřeba poslat k reklamaci nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do takového obalu, který bude bezpečný a odolný proti nárazům při přepravě.Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zásilky zaslané pouze v obálkách, které nebudou nějak chráněny nebudou přijímány.

Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.Nárok na vrácení plné částky je tehdy, pokud je zboží reklamováno potřetí se stejnou závadou nebo počtvrté s různými závadami.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zákonná doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Reklamační lhůta počína běžet prevzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli.

Je – li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou nebo přepravní společností na adresu určenou kupujícím.

Služby Ověřeno zákazníky
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím